ข้าวส่งออกและนำเข้าประเทศอันดับต้น ๆ

ข้าวเป็นธัญพืชที่สำคัญมากที่บริโภคเป็นอาหารหลักในหลาย ๆ ส่วนของโลกโดยประชากรส่วนใหญ่ ข้าวหมายถึงเมล็ดพันธุ์ของหญ้า Oryza sativa สายพันธุ์เอเชียหรือ Oryza glaberrima สายพันธุ์หญ้าของแอฟริกา หลังจากอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สูงเป็นอันดับสามของโลก

ประวัติความเป็นมาของข้าว

ข้าวป่าบรรพบุรุษของข้าวบ้านอาจเป็นถิ่นกำเนิดของออสเตรเลีย ข้าวถูกทำขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 8, 200 ถึง 13, 500 ปีก่อนในหุบเขาแม่น้ำเพิร์ลของจีนโบราณ จากที่นี่การปลูกข้าวแพร่กระจายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ การล่าอาณานิคมของยุโรปช่วยแนะนำข้าวเข้าสู่ยุโรปและอเมริกา

การผลิตข้าว

ในปี 2012 โลกผลิตข้าวประมาณ 738.1 ล้านตัน ในปีเดียวกันนั้นมีพื้นที่ 162.3 ล้านเฮคเตอร์ ในปี 2555 4.5 ตันต่อเฮกตาร์เป็นผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ส่งออกข้าว

ประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการค้าข้าวระดับโลก มีการซื้อขายข้าวเพียงประมาณ 1% ของการผลิตทั่วโลก ประเทศกำลังพัฒนามีสัดส่วนประมาณ 83% ของการส่งออกและนำเข้าข้าว 85% ในขณะที่หลายประเทศเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่เพียงห้าประเทศเท่านั้นที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ การจัดอันดับประเทศเหล่านี้ด้วยปริมาณการส่งออกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2545 ไทยเวียดนามจีนสหรัฐฯและอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 5 อันดับแรกของโลกในลำดับที่ลดลงของปริมาณการส่งออกมีส่วนร่วมในการส่งออกข้าวประมาณสามในสี่ของโลก อย่างไรก็ตามในปี 2553 ผู้ส่งออกสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศไทยเวียดนามและอินเดีย ในปี 2555 อินเดียเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกในขณะที่ไทยลดลงอันดับที่สามรองจากเวียดนาม ทั้งสามประเทศคิดเป็น 70% ของการส่งออกข้าวทั่วโลก

จากตัวเลขล่าสุดของปี 2559/2560 ระบุว่าประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 5 อันดับแรกของโลกคืออินเดียไทยเวียดนามปากีสถานและสหรัฐอเมริกาเพื่อลดปริมาณการส่งออกข้าว ข้าวสายพันธุ์หลักที่อินเดียส่งออกคือพันธุ์บาสมาติที่มีกลิ่นหอม ประเทศไทยและเวียดนามเชี่ยวชาญด้านการส่งออกข้าวหอมมะลิ

ประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับต้น ๆ

จากตัวเลขล่าสุดผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน, ไนจีเรีย, สหภาพยุโรป, ซาอุดิอาระเบียและฟิลิปปินส์ ประเทศจีนเป็นผู้นำของโลกในการนำเข้าข้าวโดยการนำเข้าข้าว 5, 000, 000 เมตริกตันในปี 2559/60

ข้าวส่งออกและนำเข้าประเทศอันดับต้น ๆ

ยศประเทศผู้ส่งออกปริมาณข้าวส่งออก (2016/17), 1, 000 เมตริกตันประเทศที่นำเข้าปริมาณข้าวนำเข้า (2016/17), 1, 000 เมตริกตัน
1อินเดีย10, 300ประเทศจีน5, 000
2ประเทศไทย10, 000แปลก2, 871
3เวียดนาม5, 800ประเทศไนจีเรีย1, 900
4ปากีสถาน4, 200สหภาพยุโรป1, 850
5สหรัฐ3, 550ซาอุดิอาราเบีย1, 550
6พม่า1, 500ฟิลิปปินส์1, 400
7กัมพูชา1, 000โกตดิวัวร์1, 350
8อุรุกวัย850อิหร่าน1, 050
9บราซิล650อินโดนีเซีย1, 000
10อาร์เจนตินา550อิรัก1, 000