สำนักงานใหญ่ขององค์การตำรวจสากลตั้งอยู่ที่ไหน?

องค์การตำรวจสากลคืออะไร?

Interpol คือการหดตัวของวลี“ ตำรวจสากล” ซึ่งหมายถึงองค์การตำรวจสากลทางอาญา องค์การตำรวจสากลอาชญากรรมเป็นองค์กรทั่วโลกที่ได้รับมอบอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานตำรวจสากลซึ่งหมายความว่าองค์การตำรวจสากลนี้ไม่ได้ออกหมายจับใด ๆ และตัวแทนขององค์กรตำรวจสากลไม่ได้พกปืนเหมือนของ FBI และ ICE . ตำรวจสากลถูกอธิบายอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นองค์กรหรือกระดานข่าวที่มีกองกำลังตำรวจระดับชาติอื่น ๆ เช่น FBI สามารถโพสต์อาชญากรหรือเป้าหมายที่ต้องการและร้องขอข้อมูลพื้นหลังที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอาชญากร ปัจจุบันองค์การตำรวจสากลดำเนินงานภายใต้ทั้งหมด 192 ประเทศโดยมีหัวหน้าองค์กรคือ Mr. Meng Hongwei 192 ประเทศที่ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกับองค์การตำรวจสากลดูแลสำนักงานกลางแห่งชาติซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแห่งชาติของประเทศนั้น ๆ จากนั้นสำนักกลางของแต่ละประเทศจะเชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายทั่วโลกขององค์การตำรวจสากลทำให้ประเทศสมาชิกเหล่านี้ทำงานร่วมกับองค์การตำรวจสากลในสิ่งที่เรียกว่าการสอบสวนข้ามพรมแดน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การตำรวจสากล

องค์กรตำรวจทางอาญาระหว่างประเทศเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย 192 ประเทศทั่วโลก ในการดำเนินธุรกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 192 ประเทศสมาชิกองค์กรต้องมีจุดศูนย์กลางที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์การตำรวจสากลในทุกประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศส ลียงเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสและได้รับการอธิบายว่าเป็นเมืองนำร่องของสภายุโรป ดังนั้นสำนักงานใหญ่ขององค์การตำรวจสากลอาชญากรรมจึงอยู่ในยุโรป วัตถุประสงค์หลักของสำนักงานใหญ่เหล่านี้คือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่าง ๆ สามารถต่อสู้อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานตำรวจสากลตั้งอยู่อย่างแม่นยำในลียงประเทศฝรั่งเศสเพื่อควบคุมประเทศสมาชิก 192 ประเทศให้ดีขึ้นและทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นอาชญากรอาจถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกขโมยจากเยอรมนีไปยังรัสเซียบทบาทขององค์การตำรวจสากลในกรณีดังกล่าวคือการให้อาหารแก่กองกำลังตำรวจของรัสเซียพร้อมกับข้อมูลที่จำเป็นในการจับกุมเนื่องจากกองทัพตำรวจเยอรมันไม่สามารถข้ามชายแดนรัสเซียไปยัง ไปจับผู้กระทำความผิด

แหล่งที่มาของเงินทุนแก่องค์การตำรวจสากล

องค์การตำรวจสากลซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่มีผู้สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม แหล่งเงินทุนหลักขององค์กรนี้คือรัฐสมาชิก องค์การตำรวจสากลเก็บรายได้ประมาณ 113 ล้านยูโรจากประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนี้ทำงานได้อย่างราบรื่น จากการระดมทุนครั้งนี้องค์กรตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศสามารถบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆและมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศและการก่อการร้ายทุกประเภท