ประเทศ

ประเทศ - ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเคนยาคืออะไร?

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเคนยาคืออะไร?

เคนยาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออกและมีชื่อเสียงในเรื่อง Great Rift Valley ที่ไหลผ่าน เคนยาครอบคลุมพื้นที่ 224, 960 ตารางไมล์และมีประชากรประมาณ 50 ล้านคน เคนยามีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคมที่พัฒนามาอย่างดีเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในไตรมาสสุดท้ายของปีพ. ศ. 2561 แนวโน้มเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาในเชิงบวกมีอัตราการเติบโตที่ 6% ของ GDP และเป็นผลมาจากการขนส่งที่ขยายตัวโทรคมนาคมการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้าง World Bank จัดอันดับประเทศให้เป็นประเทศที่ 61 ของโลกในความสะดวกในการทำธุรกิจ เคนยามีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปทั่วประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนในปร