การรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

การรั่วไหลของน้ำมันเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสู่สิ่งแวดล้อม คำที่มักจะหมายถึงการรั่วไหลของน้ำมันในมหาสมุทรหรือทะเลที่นำไปสู่มลพิษทางทะเล อย่างไรก็ตามการรั่วไหลของน้ำมันภาคพื้นดินก็พบได้ทั่วไป แต่มีอันตรายน้อยกว่าที่เกิดขึ้นในทะเล

การรั่วไหลของน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากเรือบรรทุกน้ำมันและแหล่งน้ำมันอื่น ๆ บางพื้นที่ในโลกที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้แก่ อ่าวเม็กซิโกซุนดาร์บันอลาสก้าและหมู่เกาะกาลาปากอสในภูมิภาคอื่น ๆ การรั่วไหลมีตั้งแต่น้ำมันปริมาณน้อยจนถึงการรั่วไหลของปริมาณมหาศาล อุบัติเหตุเหล่านี้นำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศ สงครามอ่าวเปอร์เซียปี 1991 นำไปสู่การเผาบ่อน้ำมันจำนวนมากในช่วงที่มีการเผาน้ำมันหลายล้านบาร์เรล The Exxon Valdez รวมถึงการรั่วไหลของน้ำมัน Deepwater Horizon ก็เห็นความเสียหายมากมายเช่นกัน แหล่งที่มาของการรั่วไหลของน้ำมันมีตั้งแต่ถังน้ำมันไปจนถึงบ่อน้ำมัน ท่ออาจพัฒนารอยแตกที่ทำให้น้ำมันถูกส่งผ่านไปยังรอยรั่ว อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุดังกล่าวได้ลดลงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา

ผลกระทบของการรั่วไหลของน้ำมัน

การรั่วไหลของน้ำมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อม ไฟน้ำมันคูเวตนำไปสู่มลพิษทางอากาศซึ่งทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจในหลาย ๆ คน นอกจากนี้ไฟไหม้น้ำมันยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเช่นการระเบิดของ Deepwater Horizon ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 47 รายและบาดเจ็บอีกหลายราย นอกจากนี้การรั่วไหลของน้ำมันยังทำให้เกิดมลพิษทางน้ำซึ่งอาจทำให้น้ำดื่ม สัตว์น้ำและสัตว์ในทะเลมักจะตายเป็นจำนวนมากในช่วงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นนี้

การรั่วไหลของน้ำมันส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เกิดขึ้น การท่องเที่ยวและทรัพยากรทางทะเลได้รับผลกระทบในทางลบจากการรั่วไหลของน้ำมันทำให้มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนออกไป ไฟที่เกิดจากการรั่วไหลยังนำไปสู่การสูญเสียอย่างมากต่ออุตสาหกรรม

การป้องกันและการกู้คืน

การทำความสะอาดการรั่วไหลของน้ำมันเป็นเรื่องยากและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิของน้ำประเภทของการรั่วไหลของน้ำมันและประเภทของชายหาด / ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ วิธีการทำความสะอาดซึ่งอาจใช้วิธีการบางอย่าง ได้แก่ การขุดลอกการทำความสะอาดสูญญากาศการควบคุมการเผาไหม้รวมถึงมาตรการอื่น ๆ