ประเทศใดในเซียร์ราลีโอน

เซียร์ราลีโอนเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าชุมชนมนุษย์อาศัยอยู่ในเขตแดนของเซียร์ราลีโอนมานานกว่า 2, 500 ปี แม้จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง แต่ขอบเขตของเซียร์ราลีโอนก็เริ่มก่อตัวขึ้นในยุคปัจจุบันในยุคอาณานิคมเมื่อชาวยุโรปเริ่มสนใจในภูมิภาค เซียร์ราลีโอนเป็นหนึ่งในภูมิภาคแรกในแอฟริกาตะวันตกที่มีการติดต่อกับชาวยุโรป อังกฤษเข้าควบคุมเซียร์ราลีโอนระหว่างยุคอาณานิคมและพวกเขามีอิทธิพลต่อรูปร่างของขอบเขตของประเทศ ในยุคปัจจุบันพรมแดนของเซียร์ราลีโอนขยายตัวประมาณ 679 ไมล์ เซียร์ราลีโอนมีพรมแดนติดกับสองประเทศคือกินีและเซียร์ราลีโอน

ประเทศกินี

กินีและเซียร์ราลีโอนคั่นด้วยพรมแดนยาวประมาณ 493 ไมล์ซึ่งตั้งอยู่บนขอบด้านเหนือและตะวันออกของเซียร์ราลีโอน ในบางส่วนชายแดนมีร่องรอยเส้นทางเดียวกับแม่น้ำ Great Scarcies แม่น้ำอื่น ๆ ที่ข้ามชายแดนเซียร์ราลีโอน - กินีรวมถึงแม่น้ำโลล่า, แม่น้ำคาบาและแม่น้ำคาเลียนเต มีหลายเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งเซียร์ราลีโอนของชายแดนที่มีความโดดเด่นที่สุดคือ Konta, Falaba และ Bendugu เมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่ง Guinean ของ Medina Dula, Forecriah และ Fandie

ประเทศไลบีเรีย

เขตแดนที่แยกไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนมีความยาวประมาณ 187 ไมล์และตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซียร์ราลีโอน ในบางส่วนเขตแดนจะมีร่องรอยเส้นทางเดียวกับแม่น้ำบางสายซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแม่น้ำโมโรและแม่น้ำมาโน มีสองสามเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งเซียร์ราลีโอนของชายแดนเช่น Sulima, Zimmi และ Gorahun นอกจากนี้ยังมีหลายเมืองบนฝั่งไลบีเรียของชายแดนเช่น Robertsport, Bendaja และ Kongo ทะเลสาบ Pixo เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำสำคัญตั้งอยู่บนฝั่งไลบีเรียของชายแดน

ความปลอดภัยของชายแดนเซียร์ราลีโอน

ความไม่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคส่งผลให้รัฐบาลเซียร์ราลีโอนลงทุนอย่างมากในการรักษาชายแดน รัฐบาลได้ร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ เพื่อให้ชายแดนปลอดภัย