คลื่นความร้อนคืออะไร

คลื่นความร้อนเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศร้อนผิดปกติซึ่งบางพื้นที่ประสบกับอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงซึ่งสามารถคงอยู่ได้นานหลายวัน ในช่วงเวลานี้อุณหภูมิปกติของพื้นที่นั้นเกินขอบเขตมากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิปกติของฤดูกาลนั้น ๆ คลื่นความร้อนก่อให้เกิดอันตรายมากมายต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่บางแห่งและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่รุนแรงหากเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเวลานาน คลื่นความร้อนสามารถสัมพันธ์กันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหน สำหรับบางคนอุณหภูมิที่ปกติถือได้ว่าเป็นคลื่นความร้อนสำหรับคนที่มาจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

คลื่นความร้อนคืออะไร

คลื่นความร้อนเกิดขึ้นเมื่อบรรยากาศชั้นบนมีแรงดันสูงซึ่งทำให้อยู่นิ่งในภูมิภาค มวลอากาศคงที่นี้สามารถคงอยู่เป็นเวลาหลายวันและหลายสัปดาห์กักความร้อนได้มากขึ้นและลดกระแสการพาความร้อน เป็นผลให้มีความร้อนสะสมและความชื้นสูงโดยไม่มีฝนหรือฝนตก สิ่งนี้จะสร้างอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ คลื่นความร้อนเป็นเรื่องปกติในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนในซีกโลกเหนือ

แรงดันสูงทำให้อากาศไหลลงสู่พื้นดินและทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความร้อนให้สูงขึ้น ผ้าห่มนี้จะปกคลุมพื้นผิวโลกและดักจับองค์ประกอบของสภาพอากาศทั้งหมดโดยไม่ยอมให้พวกมันหลบหนี

อันตรายจากคลื่นความร้อน

คลื่นความร้อนอาจมีอันตรายมากกว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ เช่นพายุเฮอริเคนฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโด นอกเหนือจากการก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงอย่างไม่สบายใจคลื่นความร้อนอาจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยความร้อนคุณภาพอากาศไม่ดีไฟป่าและภัยแล้ง

  • อุณหภูมิที่สูงมากเกี่ยวข้องกับการอ่อนเพลียจากความร้อน, โรคลมแดดและตะคริวจากความร้อน เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายภายในร่างกายของเรามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนดังกล่าว ร่างกายไม่สามารถควบคุมและรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
  • มลพิษและสารเคมีอันตรายที่ติดอยู่ใต้ผ้าห่มอากาศร้อนจะช่วยลดคุณภาพอากาศที่เราหายใจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา
  • ไฟป่าและไฟป่าเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงคลื่นความร้อน นี่เป็นเพราะพืชผักที่แห้งแล้วสามารถลุกไหม้ได้ง่ายซึ่งกระจายได้อย่างง่ายดายกลืนกินทั้งป่าไม้หรือพืชพันธุ์
  • โครงสร้างพื้นฐานยังได้รับผลกระทบภายใต้เงื่อนไขนี้ ความร้อนสูงทำให้ทางหลวงและถนนทะลุและหัวแตกสายน้ำสามารถแตกออกและหม้อแปลงสามารถระเบิดได้ ความเสียหายทางกายภาพต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสามารถชะลอการส่งมอบบริการและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการซ่อมแซมและแทนที่
  • คลื่นความร้อนยังเกี่ยวข้องกับความเครียดทางจิตใจในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิต ไม่สบายตัวเมื่ออยู่ในความร้อนสูงเกินไป สิ่งนี้มีผลต่อปัจจัยหลายอย่างในสังคมเช่นระดับอาชญากรรม เมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาชญากรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งระหว่างบุคคลเนื่องจากระดับความเครียดสูง
  • สรุปแล้ว,

    ความน่าจะเป็นของคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นสูงมากเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี่เป็นเพราะภาวะโลกร้อนทำลายชั้นโอโซนซึ่งป้องกันไม่ให้รังสีที่เป็นอันตรายมาถึงพื้นผิวโลก สิ่งนี้จะเพิ่มอุณหภูมิโลกเฉลี่ยและดังนั้นจึงเป็นพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับคลื่นความร้อน