สีและสัญลักษณ์ของธงชาติลักเซมเบิร์กหมายถึงอะไร

ราชรัฐลักเซมเบิร์กเป็นที่รู้จักกันดีในนามของลักเซมเบิร์กเป็นประเทศเอกราชในยุโรปตะวันตก เมืองลักเซมเบิร์กทำหน้าที่เป็นเมืองหลวง ประเทศนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยเบลเยียมเยอรมนีและฝรั่งเศส

ประวัติโดยย่อของลักเซมเบิร์ก

ประวัติศาสตร์ของประเทศย้อนหลังไปถึง 963 เมื่อ Count Siegfried ฉันซื้อที่ดินและปราสาทขนาดเล็ก ดินแดนขยายตัวในช่วงสองสามศตวรรษต่อมาและเขตลักเซมเบิร์กกลายเป็นดินแดนขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 13 บ้านแห่งลักเซมเบิร์กสร้างจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งและได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากมณฑลลักเซมเบิร์กไปสู่ขุนนางลักเซมเบิร์ก ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของลักเซมเบิร์กระหว่างราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสภาออสเตรียทำให้ขุนนางกลายเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ทรงพลังที่สุดของยุโรป ในช่วงรัชสมัยของนโปเลียนลักเซมเบิร์กกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศส แต่ต่อมาก็กลายเป็นประเทศเอกราชในปี 2358 อย่างไรก็ตามดินแดนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของวิลเลียมฉัน 2382 ในดินแดนที่พูดภาษาฝรั่งเศสของลักเซมเบิร์กแยกออกเป็นส่วนหนึ่ง ประเทศเบลเยียมในขณะที่ภูมิภาคที่พูดภาษาลักเซมเบิร์กกลายเป็นเมืองลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน

ประวัติธง

ลักเซมเบิร์กไม่มีธงจนกระทั่ง 2373 เมื่อนำสีประจำชาติที่ใช้เป็นครั้งแรกในช่วงการปฏิวัติเบลเยียม วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1845 ธงไตรรงค์แนวนอนที่ใช้ในวันนี้ได้รับการยอมรับครั้งแรก แต่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ธงถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการมากกว่าหนึ่งศตวรรษต่อมาในปี 1972 เมื่อมีการออกกฎหมายควบคุมธง ไม่นานหลังจากการรับเป็นบุตรบุญธรรมการถกเถียงในระดับชาติก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบธงเนื่องจากมันเกือบจะเหมือนกับธงชาติเนเธอร์แลนด์ ในปี 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้เปลี่ยนการออกแบบธงเพื่อลดความคล้ายคลึงกับธงชาติเนเธอร์แลนด์และเสนอให้ใช้ธงสิงโตแดง อย่างไรก็ตามการออกแบบใหม่ไม่ได้นำมาใช้ในที่สุดและธงของลักเซมเบิร์กยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ออกแบบ

ธงประจำชาติของประเทศลักเซมเบิร์กเป็นไตรรงค์ที่มีแถบแนวนอนสามแถบที่มีขนาดเท่ากัน: สีแดง (ด้านบน), สีขาว (กลาง) และสีฟ้าอ่อน (ด้านล่าง) การออกแบบของธงเกือบจะเหมือนกับธงชาติเนเธอร์แลนด์แม้ว่าสีฟ้าและสีแดงบนธงของประเทศลักเซมเบิร์กจะมีสีอ่อนกว่าในที่ร่ม สีบนธงบ่งบอกถึงที่มาของเสื้อคลุมแขนของสภาลักเซมเบิร์ก